000 01099nam a22002177a 4500
001 cgi
005 20141010111412.0
008 141010b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9786165054133
041 _athaeng
050 4 _aDS525
_bศ525
_y2554
245 0 0 _aศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง
_bMekong folk arts and culture
_cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
260 _aนนทบุรี
_bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
_c2554
300 _a115 น.
_bภาพประกอบ
500 _aมีเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
600 7 _aลุ่มน้ำโขง
600 7 _aกลุ่มชาติพันธุ์
_x เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
942 _cTEXT
999 _c1054
_d1054
999 _apoo