1. กิจกรรม เทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

by -- กระทรวงวัฒนธรรม

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรม 2553Availability: Copies available for loan: [DS568 ก636 2553] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
2. ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

by จารุวรรณ ขำเพ็ชร. -- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS589.ก422 ท553 2549] (1).

Actions: Add to cart
3. ไทย-ศรีลังกา กัลยาณมิตร สัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นทางพุทธศาสนา

by ฐากูร พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2553Availability: Copies available for loan: CGI Library [BQ356 ฐ162ท 2553] (2).

Actions: Add to cart
4. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Intellectual cultural heritage

by สุนันทา มิตรงาม; บัญชา สุวรรณานนท์; สุกัญญา สุจฉายา. -- สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ [2552]Availability: Copies available for loan: [DS568 ม192 2552] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
5. Essays on Thailand

by ธนพล จาดใจดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ดวงกมล 2553Availability: Copies available for loan: [DS568 ธ152อ 2553] (1).

Actions: Add to cart
6. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2542Online Access: เล่ม 1 กก: พืช - ไกลบ้าน, พระราชนิพนธ์ | เล่ม 2 ขด: เครื่องใช้ - ค้างคาว: สัตว์ | เล่ม 3 ค้างคาวกินกล้วย, เพลง - จิตรกรรมกระบวนจีน | เล่ม 4 จิตรกรรมไทย - ชื่น หัตถโกศล, นาย | เล่ม 5 ชุดดักปลา: เครื่องใช้ - ไถนา: การเล่น | เล่ม 6 ทบศอก, ขนม - นครสวรรค์, วัด | เล่ม 7 นครหลวง, อำเภอ - บุหงา | เล่ม 8 บุหลันลอยเลื่อน, เพลง - พรหมพิราม, อำเภอ | เล่ม 9 พรหมาภิบาล (ทองใบ สุวรรณภารต), พระยา - พิชัยสงคราม, ตำรา | เล่ม 10 พิทักษ์เทเวศร์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ - มอญในภาคกลาง | เล่ม 11 มอญในอุทัยธานี - ระบบศักดินา | เล่ม 12 ระบำ - วชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียน | เล่ม 13 วรเชษฐาราม, วัด - สมุทรปราการ, จังหวัด | เล่ม 14 สมุทรโฆษคำฉันท์ - หม้อทะนน: ภาชนะ | เล่ม 15 หม่อม - โฮกปี๊บ: การเล่น Availability: Copies available for loan: CGI Library [Ref. DS588 .C4 ส678 2542] (15).

Actions: Add to cart
7. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2542Availability: Copies available for loan: [Ref. DS588 .S6 ส678 2542] (18).

Actions: Add to cart
8. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2542Availability: Copies available for loan: [Ref. DS588 .N4 ส678 2542] (15).

Actions: Add to cart
9. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2542Availability: Copies available for loan: [Ref. DS588 .N67 ส678 2542] (15).

Actions: Add to cart
10. ลักษณะไทย พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย

Publisher: กรุงเทพฯ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2551Other title: พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย.Availability: Copies available for loan: [Ref. DS568 ล225 2551] (1).

Actions: Add to cart
11. ลักษณะไทย ภูมิหลัง

Publisher: กรุงเทพฯ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2551Other title: ภูมิหลัง.Availability: Copies available for loan: [Ref. DS568 ล225 2551] (1).

Actions: Add to cart
12. ลักษณะไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Other title: วัฒนธรรมพื้นบ้าน.Availability: Copies available for loan: [Ref. DS568 ล225 2551] (1).

Actions: Add to cart
13. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม)

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2554Availability: Copies available for loan: [Ref. DS588 .S6 ส678 2554] (3).

Actions: Add to cart
14. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (ฉบับเพิ่มเติม)

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2554Availability: Copies available for loan: [Ref. DS588 .N4 ส678 2554] (3).

Actions: Add to cart
15. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม)

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2554Online Access: เล่ม 1 ก.สุรางคนางค์ - บางพระ, วัด | เล่ม 2 บ้านโซวเฮงไถ่ - ฤาษีเปิดหน้า-ปิดหน้า | เล่ม 3 ละครตลกนายเนตร นายต่าย - โองการสารเดชวิธีน้อย Availability: Copies available for loan: CGI Library [Ref. DS588 .C4 ส678 2554] (3).

Actions: Add to cart
16. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน (ฉบับเพิ่มเติม)

by -- มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิฯ 2554Availability: Copies available for loan: [Ref. DS588 .N67 ส678 2554] (3).

Actions: Add to cart
17. ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคเหนือ ภูมินิเวศ, โบราณคดีและประวัติศาสตร์, กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชน, ศิลปวัฒนธรรม

by -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2556Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS588.N69 ท163 2556] (18).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
18. ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคกลางและตะวันออก ภูมินิเวศ, โบราณคดีและประวัติศาสตร์, กลุ่มชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม

by -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2556Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS588 ท163ต 2556] (27).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
19. ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุดภาคใต้ ภูมินิเวศ, โบราณคดีและประวัติศาสตร์, กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชน ศิลปวัฒนธรรม

by -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2556Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS588.S69 ท163 2556] (15).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
20. ทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภูมินิเวศ, โบราณคดีและประวัติศาสตร์, กลุ่มชาติพันธุ์, ศิลปวัฒนธรรม

by -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2552Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS589 ท163 2552] (20).

Actions: Add to cart
Powered by Koha