1. งานวิจัยทางคลินิก

by จริยา เลิศอรรฆยมณี; ประดิษฐ์ สมประกิจ; อุบลรัตน์ สันตวัตร. -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2543Availability: Copies available for loan: [Q180 ง319 2543] (1).

Actions: Add to cart
2. คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริโภคในการใช้บริการการแพทย์แผนเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสม WHO guidelines on developing consumer information on proper use of traditional, complementary and alternative medicine

by -- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2550Availability: Copies available for loan: CGI Library [RA410 ค359 2550] (2).

Actions: Add to cart
3. ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพ

by ไมตรี สุทธิจิตต์. -- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกองการแพทย์ทางเลือก

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2551Availability: Copies available for loan: [RA784 ต367 2551] (1).

Actions: Add to cart
4. การแพทย์บูรณาการ Integrated healthcare

by นิวัฒน์ ศิตลักษ์; สมบูรณ์ ธนกิจสุนทร; แน่งน้อย เฉลิมโรจน์; พัชร์อริญ กาญจนวรินทร์.

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี หมอมวลชน 2554Other title: Integrated healthcare; การแพทย์บูรณาการ ฉบับหมอมวลชน.Availability: Copies available for loan: [RA776 .95 น673ก 2554] (1).

Actions: Add to cart
5. การดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ปวดเอวด้วยการแพทย์ผสมผสาน การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2

by ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช; วินัย แก้วมุณีวงศ์; พันทิพา พงศ์กาสอ. -- กองการแพทย์ทางเลือก

Type: book Book Publisher: [นนทบุรี] กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 2550Availability: Copies available for loan: [RZ265.S64 ก451 2550] (1).

Actions: Add to cart
6. สาธารณสุขของแผ่นดิน

by -- กระทรวงสาธารณสุข

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ , 2550Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS586 ส639 2550] (2).

Actions: Add to cart
7. สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ

by -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ภาควิชาฯ c.2538Availability: Copies available for loan: [Ref. RS164 ค125สย 2538] (2).

Actions: Add to cart
8. สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

by -- มหาวิทยาลัยมหิดล

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ภาควิชาฯ 2539Availability: Copies available for loan: [Ref. RS164 ค125สม 2539] (3).

Actions: Add to cart
9. ตำรายาพื้นบ้านอีสาน

by ทองอ่อน สิทธิไกรพงษ์; นฤมล สินสุพรรณ. -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น; โครงการชำระตำราแพทย์พื้นบ้านอีสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: ขอนแก่น ภาควิชาฯ 2548Availability: Copies available for loan: [Ref. RS164 ต367 2548] (1).

Actions: Add to cart
10. พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

by -- ราชบัณฑิตยสถาน; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2553Availability: Copies available for loan: [Ref. R729 .5 .R87 ร421พพ 2553] (1).

Actions: Add to cart
11. 120 ปี มหิดลอดุลเดช = 120 years of Prince Mahidol

by สรรใจ แสงวิเชียร; พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ; ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, มร.ว; Martin, William Merle. -- มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555Other title: 120 years of Prince Mahidol.Availability: Copies available for loan: [Ref. DS578 .32 .M33 ร192 2555] (1).

Actions: Add to cart
12. ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 1 Commonly used Chinese prescriptions in Thailand volume 1

by -- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี กรม 2549Other title: Commonly used Chinese prescriptions in Thailand volume 1.Availability: Copies available for loan: [Ref. RS141 .64 ต366 2549] (1).

Actions: Add to cart
13. ตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 3 Commonly used Chinese prescriptions in Thailand volume 3

by -- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี กรม 2553Other title: Commonly used Chinese prescriptions in Thailand volume 3.Availability: Copies available for loan: [Ref. RS141 .64 ต366 2553] (1).

Actions: Add to cart
14. ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน

by เย็นจิตร เตชะดำรงสิน. -- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2554Availability: Copies available for loan: [Ref. RS141 .64 ศ371 2554] (1).

Actions: Add to cart
15. โครงการหมอเมือง

by -- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: [เชียงใหม่] มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 2549Availability: Copies available for loan: CGI Library [R729.5.R87 ค962 2549] (2).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
Powered by Koha