1. ท้องถิ่นปากเกร็ด Pakkred stories uncovered

by พิศาล บุญผูก. -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551Availability: Copies available for loan: [DS589.น155 พ757ท 2551] (1).

Actions: Add to cart
2. วัดในอำเภอปากเกร็ด Temples in Pakkred, Nonthaburi

by พิศาล บุญผูก. -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550Availability: Copies available for loan: [BQ6336 พ757วป 2550] (1).

Actions: Add to cart
3. ภูมินามอำเภอปากเกร็ด Place names of Pakkred, Nonthaburi

by พิศาล บุญผูก. -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551Availability: Copies available for loan: [BQ6336 พ757วท 2551] (1).

Actions: Add to cart
4. เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี Nonthaburi earthenware

by พิศาล บุญผูก. -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550Availability: Copies available for loan: [NK4156.6 พ757ค 2550] (1).

Actions: Add to cart
5. แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477

by พรทิพย์ ดีสมโชค.

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: กรุงเทพฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553Availability: Copies available for loan: [PN4748.T5 พ239น 2553] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available No cover image available
6. ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง Mekong folk arts and culture

by -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554Availability: Copies available for loan: [DS525 ศ525 2554] (1).

Actions: Add to cart
7. 120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก

by -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักบรรณสารสนเทศ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักบรรณสารสนเทศ

Type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publisher: นนทบุรี สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556Availability: Copies available for loan: CGI Library [DS584 ห671 2556] (1).

Actions: Add to cart
Powered by Koha