ธัญธัช นันท์ชนก

Google analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ + แอป ให้ครบสูตร ธัญธัช นันท์ชนก - กรุงเทพฯ วิตตี้กรุ๊ป 2559 - 280 หน้า ภาพประกอบ

Google Analytics แนะนำตัว -- สมัคร Google Analytics และติด Tracking Code -- สำรวจส่วนประกอบของ Google Analytics -- ทำงานกับ Dashboard ของ Google Analytics -- สร้างและจัดการ Shortcut ของรายงาน -- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกราฟฟิก ผ่านรายงานหมวด "กิจกรรมอัจฉริยะ" -- เช็กทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ ผ่านรายงานหมวด "เรียลไทม์" -- สำรวจคุณลักษณะของผู้ชมผ่านรายงานหมวด "ผู้ชม" -- เปรียบเทียบทราฟฟิกจากแหล่งต่างๆ ผ่านรายงานหมวด "การกระทำ" -- สำรวจพฤติกรรมของผู้ชมเว็บไซต์ ผ่านรายงานหมวด "พฤติกรรม" -- กำหนดเป้าหมายและติดตามผล ผ่านรายงานหมวด Conversion -- สร้าง Custom Report ผ่าน Customization -- จัดการ Account ใน Google Analytics -- จัดการ Property ใน Google Analytics -- จัดการ View ใน Google Analytics

9786167897479


การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์
กูเกิล ด็อกคิวเม็นต์ (บริการออนไลน์)
Google Analytics
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต--สถิติ--การประมวลผลข้อมูล
การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต--สถิติ--การประมวลผลข้อมูล

TK5105 .885 .G66 / ธ468ก
Powered by Koha