แพรวา ราชินีแห่งไหม [คณะผู้เรียบเรียง คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำเอกสารตำนานผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ปี 2552 ; คณะผู้แปล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์] - กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์การพิมพ์ 2552 - 111 น. ภาพประกอบ

มีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ


การทอผ้า --ไทย--กาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา--การผลิต
ผ้าไหม --ไทย --การผลิต--กาฬสินธุ์
ผู้ไท--ไทย--กาฬสินธุ์

TT848 / พ965
Powered by Koha